Το μεγαλύτερο όπλο του ανθρώπου, από την αρχή της ιστορίας, είναι ο λόγος.