ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  2022

 

Το παρακάτω πρόγραμμα ισχύει από την Δευτέρα 10 Φεβ.  2022. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, απευθυνθείτε στην Γραμματεία.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6994681781, 2112672597 - Email: info@shaolintemplegreece.com, shaolintemplegreece@gmail.com

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 10/02/2022

Screenshot - 10_03_2022 , 07_42_39.jpg

Μείνετε ενημερωμένοι

Congrats! You’re subscribed