Διδασκαλία εκπαιδευτών

Η εκπαίδευση διαρκεί περίπου ένα χρόνο και περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις του κούνγκ φου, όλες τις πρώτες βασικές φόρμες, καθώς και βασικές φόρμες με διάφορα όπλα, αυτοάμυνα, ασκήσεις βασικής κατάρτισης, αντοχής και εκπαίδευση μάχης.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει επίσης την εκμάθηση για το πώς να διδάξετε, ξεκινώντας να παρακολουθείτε τον Δάσκαλο κάνοντας κάποια μαθήματα. Θέλουμε επίσης ο εκπαιδευτής, όχι μόνο να εκπαιδεύσει το σώμα του αλλά και το νού. Θα πρέπει να αποκτήσει βασικές γνώσεις στην ιστορία, τον πολιτισμό και την ιατρική στην πορεία της εκπαίδευσής του. Ο Δάσκαλος θα υποστηρίζει ενεργά τον μελλοντικό εκπαιδευτή. Η οργάνωση και λειτουργία της σχολής, περιλαμβάνεται επίσης στο πρόγραμμα σπουδών.

Οι ώρες εκπαίδευσης την εβδομάδα για την διδασκαλία εκπαιδευτών είναι δύο με τρείς. Μπορείτε όμως να έρχεστε και στα καθημερινά τρέχοντα μαθήματα του προγράμματος για πιο γρήγορη εκμάθηση.

Μετά τους πρώτους έξι μήνες, θα υπάρχει μια ενδιάμεση εξέταση, για να δούμε την πορεία σας. Ποιές είναι οι αδυναμίες σας και που πρέπει να ασκηθείτε περισσότερο. Μετά από τους δώδεκα μήνες θα γίνει μια τελική εξέταση. Ο νέος εκπαιδευτής θα έχει στη συνέχεια την ευκαιρία να διδάξει στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ναού Σαολίν στην Ελλάδα ή να λειτουργήσει δικό του χώρο. Πρέπει να πιστοποιείται εκ νέου κάθε χρόνο για να συνεχίσει τη διδασκαλία του. Ο εκπαιδευτής πιστοποιείται από τον Δάσκαλο Σι Γιάν Σιάνγκ 释延向法师 μέσω της Shaolin Wushu Association 少林武术协会, με τα ανάλογα έγγραφα πιστοποίησης. 

Στο πρόγραμμα εκπαιδευτών μπορούν να συμμετέχουν ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Κέντρου μας άλλα και Δάσκαλοι ή εκπαιδευτές άλλης τέχνης που επιθυμούν να συμπεριλάβουν στην ύλη τους το Σαολίν ή ακόμα και να αλλάξουν τελείως την τέχνη την οποία διδάσκουν.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος κλείστε ένα ραντεβού μέσω του email  info@shaolintemplegreece.com  με την Γραμματεία του Κέντρου μας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.

Κοινωνικά δίκτυα

© 2019 Ιδιοκτησία του Πολιτιστικού Κέντρου Σαολίν ΤσανΓουΓι Ελλάδος. All rights reserved                                                                                 Design by GSM .  Πληροφορίες | Όροι χρήσης | Επικοινωνία